Kontajner K2S1

Stacionárny Kontajner 2 m3 

Kontajner je nádoba používajúca sa v spolupráci s centrálnym vysávacím zariadením na zachytávanie materiálu pri vysávaní. Zachytáva sa vňom skoro celé množstvo vysávaného materiálu. Jeho veľkosť, spôsob ovládania a inštalácia vysávania sa prispôsobuje požiadavke zákazníka tak, aby bola zaručená správna funkčnosť zachytávania a vysýpania materiálu.