Servis

Pružné reagovanie, vhodné riešenie ako uspokojiť požiadavky zákazníkov je krédom našej spoločnosti.

  •  Záručný a pozáručný servis je vykonávaný na základe písomnej požiadavky do 48 hodín, prípadne po vzájomnej dohode.
  •  Opravy sa snažíme vykonať priamo na mieste u zákazníka, aby prestojový čas bol čo najkratší.
  •  Dodávky náhradných dielov - väčšinu náhradných dielov vieme dodať v krátkom čase 1 až 2 týždne od prijatia  objednávky. Špecifické diely po prejednaní s exterými dodávateľmi.